Zvolte jazyk

Czech (Čeština)
Czech (Čeština)
English (en-GB)

Skupina pro výzkum a vývoj

Od samého počátku si uvědomujeme, jak důležitá je spolupráce. Hovoříme různými jazyky a žijeme v různých zemích, naše cíle jsou ale společné. Řada produktů, technologií a řešení by nevznikla bez výměny posledních informací, bez možnosti zkoušet v rozdílných podmínkách, bez zkušeností z realizovaných projektů, bez výsledků elementárního výzkumu.

 

Výzkum a vývoj prostě považujeme za klíč k úspěchu. Poctivě budujeme a rozvíjíme kvalifikovaný tým odborníků pro oblasti speciálních stavebních materiálů, surovin, konstrukcí a technologií. Vlastní výzkumné a vývojové centrum nám umožňuje dosahovat projektovaných cílů na špičkové úrovni, plně srovnatelné s mezinárodní konkurencí. Výsledky výzkumu a vývoje se promítají do nově uváděných produktových řad, inovací systémových řešení i při přípravě nových zcela unikátních technologií.

 

 

Jednou z našich priorit v oblasti výzkumu a vývoje je vytváření pevných vazeb s akademickou obcí, výzkumnými institucemi, společnostmi a ústavy. Do našich vývojových a projektových skupin se snažíme vždy zapojit ty nejlepší specialisty na danou problematiku. K nejvýznamnějším partnerům při řešení výzkumných úkolů patří zejména Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně.

 

 

Talentovaným studentům odborných vysokých škol, pak nabízíme program vědeckých stáží v rámci našich vývojových skupin. Našim cílem je uvést mladé lidi do praxe, umožnit jim rozvinout jejich talent a uplatnit nabyté znalosti. Snažíme se tím o vlastní příspěvek k rozvoji aplikovaného výzkumu a vývoje v našem oboru v České republice.  

 

Projekty výzkumu a vývoje

Výzkum a vývoj považujeme za klíč k úspěchu. Proto poctivě budujeme a rozvíjíme kvalifikovaný tým odborníků pro oblasti speciálních stavebních materiálů, surovin, konstrukcí a technologií. Vlastní výzkumné a vývojové centrum nám pak umožňuje dosahovat projektovaných cílů na špičkové úrovni, plně srovnatelné s mezinárodní konkurencí. Výsledky výzkumu a vývoje se promítají do nově uváděných produktových řad, inovací systémových řešení i při přípravě nových zcela unikátních technologií. Při řešení úkolů výzkumu a vývoje úzce spolupracujeme s řadou významných tuzemských i zahraničních institucí, společností a ústavů.

Vybrané projekty výzkumu a vývoje

Výzkum a vývoj mechanicky a chemicky odolných kompozitů na bázi cementových a necementových pojiv a druhotných surovin.

Stanovení chemické odolnosti prvků z taveného čediče, včetně zajištění metodiky a vyhodnocení laboratorních zkoušek a následné studium materiálových vlastností čedičových kameniv, pro další výzkum a vývoj.


Zkoušky a odborné analýzy v oblasti kompozitních stavebních materiálů na silikátové bázi.


Zkoušky a odborné expertízy v oblasti vývoje, inovace a studia kompozitních stavebních materiálů s využitím speciálního odpadního skla, určených zejména pro inženýrské konstrukce a výrobu prefabrikátů.

Zkoušky a odborné analýzy v oblasti kompozitních stavebních materiálů vyrobených s využitím odpadu z výroby skelných vláken.


Výzkum a vývoj nových plošných stavebních prvků - desek, které budou tvořeny komunálním odpadem a speciálními příměsemi, včetně výzkumu a vývoje technologie výrobní linky pro jejich výrobu.

ADWATEC: pokročilá technologie výroby konstrukčních desek z komunálního odpadu.


Vývoj, inovace a studium kompozitních stavebních materiálů na bázi hydraulických pojiv.


Spolupracujeme na projektu vývoje nové technologie zpracování odpadního polyvinylchloridu.

ADREPTEC pokročilá technologie výroby stavebních prvků z odpadního PVC.